จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สายตรง: คุณศิวาพร (ปู) | Mobile 08-0922-3311จำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โดย บริษัท พาวเวอร์พาร์ทเนอร์ จำกัด
Quick Design

ปัจจุบันการเขียนแบบ สำหรับงานก่อสร้าง และขออนุญาตก่อสร้างต้องใช้เวลาในการเขียนแบบหลายวัน และต้องใช้ความรู้ทางช่างหลายสาขา ทั้งสถาปนิก วิศวกร ช่างเขียนแบบ ช่างประมาณราคาก่อสร้าง ช่วยประสานงานในการออกแบบ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาในการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด และในบางครั้งจำเป็นต้องแยกแบบออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้การเขียนแบบเสร็จตามกำหนด ทำให้แบบที่ได้ออกมา มีมาตรฐานในการเขียนที่แตกต่างกัน วิธีเขียน การกำหนดรายละเอียด Dimension ต่างๆ การใช้สีของเส้น ทำให้แบบที่ได้ขาดความสวยงาม และยากต่อการนำไปใช้ในการก่อสร้าง

โปรแกรมช่วยเขียนแบบที่ทำขึ้นมาจึงนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาหาแนว

ข้อมูลเพิ่มเติม>>


AutoCAD 2013
Design and shape the world around you with the powerful flexible features in AutoCAD? 2013 software one of the world’s leading 2D and 3D CAD design tools. Maximize productivity by using powerful tools for design aggregation and documentation connecting and streamlining your design and documentation workflows. AutoCAD 2013 is available on Windows? and Mac? OS allowing you to work natively on your platform of choice. Extend the power of AutoCAD when you purchase as part of the AutoCAD Design Suite providing easy-to-use visual communication workflows.

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

AutoCAD LT 2013
Design and shape the world around you with the powerful flexible features in AutoCAD? 2013 software one of the world’s leading 2D and 3D CAD design tools. Maximize productivity by using powerful tools for design aggregation and documentation connecting and streamlining your design and documentation workflows. AutoCAD 2013 is available on Windows? and Mac? OS allowing you to work natively on your platform of choice. Extend the power of AutoCAD when you purchase as part of the AutoCAD Design Suite providing easy-to-use visual communication workflows.

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

Power Civil CAD
โปรแกรม Power Civil Pro.4 เป็นโปรแกรมสำหรับงานเขียนแบบโยธา งานคำนวณด้านงานดินต่างๆ รวมถึงการใช้งานร่วมกับ Google Earth และแผนที่ โดยคุณสมบัติของโปรแกรมจะเน้นงานสำรวจแปลงที่ดิน ทำแบบสำรวจพื้นที่แบบเส้นระดับ (Contour) คำนวณปิดวงรอบ ทั้งจากคีร์ข้อมูลโดยตรงจากโปรแกรม หรือจากตารางคำนวณ Excel  หรือจากแผนที่ดาวเทียม Google Earth และยังแสดงขอบเขตใน Google Earth, การเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภาษีที่ดินในลักษณะของ ODBC ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้หลายระบบฐานข้อมูล เช่น Access, SQL Server สามารถใส่ชื่อเจ้าของที่อยู่ของแปลงที่ดิน ขนาดของแปลง จำนวนเงิน และแสดงสีของที่ดินที่ชำระเงินแล้ว และกำหนดชำระเงินใ

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

PEstimate
PEstimate โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ทั้งงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD 2D และ BIM เช่น ArchiCAD และ Revit ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมในด้านการออกแบบอาคาร 3 มิติ
ในการประมาณราคางานก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม PEstimate นี้จะใช้หลักการของการประมาณราคาจากโมเดล 3 มิติในตัว BIM ซึ่งสามารถถอดปริมาณงานได้อย่างแม่นยำ และส่งออกมาทำการคำนวณสูตรปริมาณวัสดุ และคำนวณราคาที่เป็นมาตรฐานของการทรวงพาณิชย์ จึงมั่งใจได้ว่าจะสามารถลดความผิดพลาดในการประมาณราคาด้วยมือ และทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำให้การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีระเบียบอีกด้วย ผ

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

AutoCAD Electrical 2013
โปรแกรม AutoCADโปรแกรม AutoCAD Electrical เป็น ซอฟ์แวร์ AutoCAD สำหรับการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้า ช่วยงานออกแบบอัติโนมัติ ภายใน AutoCAD พร้อมสัญลักษญ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า 10000 ชิ้น ซึ่งผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าสามารถมาตราฐานในการออกแบบได้ทั้ง IEC ANSI JIS ฯลฯ และจัดทำแบบ Cross reference ระหว่างแบบอุปกรณ์และการติดตั้งผู้ออกแบบสามารถเพิ่มคุณลักษณะ การออกแบบเฉพาะสำหรับนักออกแบบตัวควบคุมไฟฟ้า ครอบคลุมสัญลักษณ์และเครื่องมืออัติโนมัติสำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการทำงานมากยิ่งขึ้

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

Power Quick Design
โปรแกรม Power Quick design เป็นโปรแกรมที่เชื่อมโยงจากโปรแกรมสามมิติ โดยผู้สร้างสรรค์ การออกแบบ นำไปสู่ขั้นต้อนที่ยุ่งยากในการทำเอกสาร การคำนวณ ที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาต โปรแกรมช่วยเขียนแบบที่ทำขึ้นมาจึงนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้ช่างเขียนแบบ สถาปนิก วิศวกร สามารถทำงาน ร่วมกันได้โดยมีแบบและมาตรฐานเดียวกัน เมื่อสถาปนิกได้แบบร่างจากความต้องการของเจ้าของงานแล้ว สามารถส่งข้องมูลให้ฝ่ายวิศวกรทำงานคำนวณโครงสร้าง และทำแบบยื่นขออนุญาตได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

ArchiCAD 16
ArchiCAD เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) การทำงานศักยภาพในทุกๆด้านของการออกแบบให้กับสถาปนิก โดยสามารถสร้าง อาคาร 3 มิติ ในหลากหลายรูปฟอร์มได้โดยง่าย และครบถ้วนทุกองค์ประกอบในอาคาร และสามารถสร้าง Drawing ให้โดยอัตโนมัติ ทั้ง แปลน รูปด้าน รูปตัด และทุกมุมที่ต้องการ โดยหากมีการแก้ไข โปรแกรมจะทำการ อัพเดทข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และครบถ้วน ซึ่งทำให้ลดเวลาในการเขียนแบบไปได้มาก  และยังสามารถสร้างภาพเสมือนจริง (Rendering) เพื่อนำเสนอผลงานในแบบมืออาชีพ ที่สำคัญงานออกแบบทั้งหมด จะมีข้อมูลของอาคาร ที่สามารถเรียกดู หรือสร้างรายงานสรุปปริมาณ  หรือ BOQ ได้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมมาตรฐา

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

Power Arch
Power Arch เป็นโปรแกรมเขียนแบบสถาปัตยกรรม ขนาดเล็กที่ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยมีผู้ใช้งานจะมีกำแพง หน้าต่างและประตู ที่จะเขียนลงในแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้การตัดต่อเส้นทำให้การทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และยังมี Object แบบอื่นๆที่ทำให้การเขียนแบบสะดวกขึ้น
โปรแกรมมาพร้อมลิขสิทธิ์ CAD ในตัวข้อมูลเพิ่มเติม>>

Power G Code
โปรแกรม Power GCODE สามารถใช้กับเครื่อง CNC หลายประเภท ได้แก่ เครื่อง CNC3 แกน CNC งานไม้ เครื่องกลึง เครื่องตัสแกส พลาสม่า เครื่องตัดน้ำ เครื่องตัดลวด และเครื่องตัดเลเซอร 
โปรแกรม Power GCODE มีเครื่องมืออัตโนมัติในการกำหนด GCODE ได้หลายแบบ เช่น ลีดอิน(LeadIN/LeadOut) การทำ Code ล้างทั้งงานกลึงหรืองาร 3 แกน การเจาะแบบ Jogging การตัดล้างสำหรับรูู เครื่อง CNC ไม้ กาการกำหนดการกัดแบบไม่ยกหัวเพื่อลดเวลาในการกัด 
โปรแกรม Power GCODE ไม่ใช่โปรแกรมที่มีความคล่องตัว สำหรับ GCODE ใช้ได้สำหรับเครื่อง CNC ได้ตั้งแต่ 2 3 4 5 แกน เพื่อการผลิตแบบอุตสาหกรรม

Power Mach
โปรแกรม Power Mech โปรแกรมที่ช่วยออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล และถอดแบบออกรายงาน
โปรแกรมการทำงานสำเร็จรูปที่ทำงานด้วย CAD ของตัวเอง (มีลิขสิทธิ์) ทำให้การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติทำได้โดยง่าย
โปรแกรมจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ที่ใช้ในการเขียนแบบเครื่องกล ได้แก่
1. โปรแกรมจัดการแบบเป็นกลุ่มของ Drawing ตามโครงการ โดยที่ส่วนี้ช่วยในการจัดการ Title Block โดยกำหนดชื่อโครงการ ผู้เขียน ลำดับ เลขหน้าต่างๆ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล หรือ Excel
2. โปรแกรมจัดการชิ้นส่วน ได้แก่ การทำแบบประกอบ (Assembly) ที่มีชิ้นส่วนสำเร็จรูป เช่น น๊อต แผ่นโลหะ เหล็กฉาก เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มจำนวนเ

ข้อมูลเพิ่มเติม>>

 

Read more   |   Comments